mandag 11. april 2011

Studiereise til Praha

Praha er en fantastisk flott by og etter 5 dager i den tjekkiske byen sitter vi alle igjen med mange inntrykk. Vi har opplevd storslått kultur, kunst og arkitektur. Lag et blogginnlegg der du deler med deg en eller flere av dine inntrykk. Velg et kunstverk, et byggverk eller en skulptur og presenter det på bloggen din

onsdag 16. mars 2011

Marimekko utstilling


 Marimekko er verdenskjent for sine trykte bomullstøy i vakre mønster og farger. Marimekko hadde sin storhetstid på 60- og 70-tallet, men har nå blitt kjempe populære igjen.
Hvert år lanserer de nye vakre mønster i samarbeid med unge formgivere og kjente finske tekstildesignere.
Fredag 18.mars skal vi besøke utstillingen til Marimekko i Stavanger kunstforening. Vi skal også delta på en work-shop. Etter utstillingen skal dere lage et blogginnlegg med inntrykkene dere har fått.

søndag 20. februar 2011

Norske motedesignereStavanger designeren Leila Hafzi har en klar miljøprofil når hun designer klær. Alle hennes kolleksjonerer basert på etisk produksjon.

Finn fram til en Norsk motedesigner som du liker og lag et blogginnlegg der du forteller litt om hva som kjennetegner denne designerens klesprodukter. Hva er designeren inspirert av ? Hvorfor liker du den mote-designeren du har valgt.


tirsdag 15. februar 2011

Tegneserie utstilling

Tegneserien er laget av Lene Ask -« Da jeg reddet verden »
Kino Kino i Sandnes har for tiden en flott tegneserie utstilling med en rekke kjente tegneserie tegnere. Tema for utstillingen er: SERIEGLOBUS -«tegneseriens skråblikk på verdens konflikter».
Torsdag 10.febr. var vi på utstillingen og fikk omvisning. Skriv et innlegg om dine inntrykk fra utstillingen. Trekk fram en illustratør/ fortelling som du vil skrive spesielt om. Det kan være selve tegneteknikken som har gjort inntrykk på deg, eller en fortelling.

onsdag 12. januar 2011

Kunst som skildrer krig, revolusjon og undertrykkelse.

Eugene Delacroix «Friheten fører folket» 1830
Finn et kunstverk som skildrer krig, revolusjon eller undertrykking.Det kan være et bilde laget i fortid eller nåtid. Gjør en bildeanalyse der du både ser på de formale sidene ved bildet og de innholdsmessige.
Nedenfor finner du forslag til  noen kunstnere som har behandlet slike tema i sin kunst.
I læreboken finner du et bilde av Jacgues Louis David :« Marats død» fra 1793. Her kan du lære en del om bildeanalyse som kan være nyttig når du skal velge et bilde som du skal analysere.

mandag 6. desember 2010

Bildeanalyse

 «Livets dans » av Edvard Munch

Bildeanalyse dreier seg om å se bilde på to plan, det denotative og konnotative

Denotasjon betyr å nedtegne saklig det som vi ser i selve bilde/uttrykket.
Du skal beskrive alt det du kan se og registrere. Du skal ikke tolke men gjengi og registrere det du ser helt objektivt.
I den prosessen kan du f.eks. stille følgende spørsmål:
 • Hva foregår i bildet?
 • Hvilke figurer finnes?
 • Hvilke symboler er avbildet?
 • I hvilke omgivelser inngår bildet?
 • Hvilke farger er brukt?
 • Hvor kommer lyset fra?
 • Hvilken teknikk er brukt?
 • Hva er gjort med bildets komposisjon?

Konnotasjon går mer på de assosiasjonene bildet vekker hos deg personlig. Her kan du være subjektiv og personlig. Hvordan oppfatter du bildet? Hvordan tror du at bildet skal tolkes? I denne prosessen kan det være en fordel å kjenne til hvor og når bildet ble laget. Det kan gi deg ekstra opplysninger om hvordan man tenkte på den tiden bildet ble laget. Din tolkning vil også være avhengig av dine egne referanserammer og livserfaring.
Her kan du f.eks. stille følgende spørsmål:
 • Hvilke følelser blir skapt?
 • Hvordan virker bildet på meg?
 • Hvordan er komposisjonen utnyttet?
 • Hvordan brukes symbolene, og hvordan skal de oppfattes?
 • Hvordan er farge, form, og tegning brukt?
 • Finnes det flere tolkningsmuligheter?
 • Hva tror du at kunstneren ønsker å fortelle?
 • Hvordan virker bildet på meg?
Med utgangspunkt i denne enkle analysemodellen skal du finne et bilde av Edvard Munch og anvende denne modellen i din analyse.

mandag 1. november 2010

Kontroversiell kunst

Pablo Picass - Gråtende kvinne 1936

Madonna av Edvard Munch
Samtidskunst kan ofte være kontroversiell. Både Edvard Munch og Pablo Picasso var kontroversielle kunstnere i sin samtid. Hvorfor er det slik ?


Bjarne Melgaard er et eksempel på en samtidskunstner som har skapt tabloidoverskrifter med sin kunst. Han har tatt opp tema i sine bilder og installasjoner som ofte har balansert på grensen til det etisk uakseptable og som har virket provoserende.
Finn fram til en norsk eller utenlandsk samtidskunstner som du mener lager kontroversiell kunst. Hvorfor mener du at kunsten er kontroversiell ? Er det kunstnerens hensikt å provosere ? Hva tror du kunstneren ønsker å formidle ?